Quyết định Chủ trương đầu tư dự án Eaton Park

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN EATON PARK

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, UBND thành phố Hỗ Chí Minh đã chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Lực đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tâm Lực (dự án Eaton Park) với quy mô dự án là 37.699 m2.

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 1

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 2

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 3

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 4

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 5

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 6

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 7

Chủ trương đầu tư dự án căn hộ Eaton Park - 8

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét