Bảng giá và tiến độ xây dựng Đông Tăng Long 14/3/2023

Giá bán Đông Tăng Long và Tiến độ thực tế ngày 14/3/2023

Cập nhật thực tế bàn giao của căn nhà phố vườn diện tích 8 x 20 phân khu Đông Tăng Long Hưng Phúc của Công Ty Ba Son tại khu đô thị Đông Tăng Long

Giá chuyển nhượng của nhà phố trong khu đô thị Đông Tăng Long như sau:

Căn 5 x 20 từ 6ty5/căn

Căn 8 x 20 từ 8ty7/căn trở lên tùy khu

Căn 10 x 20 từ 15ty5/căn trở lên...

Tổng quan Khu đô thị Đông Tăng Long

Tổng quan Khu đô thị Đông Tăng Long - 1

Cập nhật Đông Tăng Long - 1

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 2

Cập nhật Đông Tăng Long - 2

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 3

Cập nhật Đông Tăng Long - 3

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 4

Cập nhật Đông Tăng Long - 4

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 5

Cập nhật Đông Tăng Long - 5

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 6

Cập nhật Đông Tăng Long - 7

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 7

Cập nhật Đông Tăng Long - 8

Cập nhật tiến độ Đông Tăng Long - 8

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét