Mẫu nhà Đông Tăng Long Hưng Gia - Khu nhà ở thấp tầng số 5

42 căn nhà ở thấp tầng Đông Tăng Long gắn liền với quyền sử dụng đất. Vị trí tại các lô đất IV-11, IV-12, IV-13, IV-14, IV-24, IV-26, IV-28, IV-29) thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

MẪU NHÀ ĐÔNG TĂNG LONG, PHÂN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG SỐ 5

Một số mẫu nhà thực tế của phân khu nhà ở thấp tầng số 5 - Đông Tăng Long Hưng Gia:

 

Căn góc trục đường 12 m, hướng Tây Bắc, diện tích đất 95,5m², Diện tích sàn Xây Dựng 232,05m²

 

Căn góc trục đường 12 m, hướng Nam, diện tích đất 95,5m², Diện tích sàn Xây Dựng 232,05m²

 

Căn góc trục đường 12 m, hướng Đông Nam, diện tích đất 95,5m², Diện tích sàn Xây Dựng 232,05m²

Căn liền kế trục đường 12 m, hướng Nam,

IV.12.10 diện tích đất 125m², Diện tích sàn Xây Dựng 285,72m²

IV.12.11 diện tích đất 125m², Diện tích sàn Xây Dựng 285,72

IV.12.13 diện tích đất 133m², Diện tích sàn Xây Dựng 312,24m²

 

Căn góc trục đường 12 m, hướng Đông, diện tích đất 111,6m², Diện tích sàn Xây Dựng 260,19m²

Căn trục đường 12 m, hướng Tây,

Căn liền kế mẫu IV.13.23 diện tích đất 135,4m², Diện tích sàn Xây Dựng 285,72m²

Căn góc mẫu IV.13.28 diện tích đất 141m², Diện tích sàn Xây Dựng 282,69

 

Căn song lập liền kế trục đường 10 m, hướng Đông Nam, diện tích đất 164m², Diện tích sàn Xây Dựng 290,86m²

 

Căn trục đường 12 m, hướng Tây Nam, IV.26.3 diện tích đất 220m², Diện tích sàn Xây Dựng 369,84m²

Căn góc trục đường 12 m, 10m, hướng Tây Nam, IV.26.4 diện tích đất 237,5m², Diện tích sàn Xây Dựng 369,84

Căn trục đường 10 m, hướng Đông Nam, IV.26.3 diện tích đất 168m², Diện tích sàn Xây Dựng 290,86m²

Căn trục đường 12 m, IV.28.18, hướng Bắc, diện tích đất 160m², Diện tích sàn Xây Dựng 290,86m²

Căn trục đường 12 m, IV.28.19, hướng Bắc, diện tích đất 438,3m², Diện tích sàn Xây Dựng 532,78m²

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét