Phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long

QUY HOẠCH 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG TĂNG LONG

Ngày 07/5/2007, Dự án Đông Tăng Long được phê duyệt quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông Tăng Long, diện tích 159,36208 ha tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức (Quận 9 cũ)

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 1

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 1

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 2

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 2

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 3

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 3

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 4

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 4

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 5

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 5

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 6

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 6

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 7

Quy hoạch 1/500 dự án Đông Tăng Long - 7

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét