Tiến độ xây dựng phân khu Đông Tăng Long Hưng Gia

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐỐNG TĂNG LONG HƯNG GIA

Phân khu Đông Tăng Long Hưng Gia (khu nhà thấp tầng số 5)  là: 42 căn nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn liền với quyền sử dụng đất tại các lô đất IV-11, IV-12, IV-13, IV-14, IV-24, IV-26, IV-28, IV-29 thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Đông Tăng Long Hưng Gia 1

Đông Tăng Long Hưng GIa - 1

Đông Tăng Long Hưng Gia 2

Đông Tăng Long Hưng GIa - 2

Đông Tăng Long Hưng Gia 3

Đông Tăng Long Hưng GIa - 3

Đông Tăng Long Hưng Gia 4

Đông Tăng Long Hưng GIa - 4

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét