Bảo lãnh ngân hàng Đông Tăng Long Hưng Gia

Bão lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng số 5 tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long (Đông Tăng Long Hưng Gia).

Được cấp từ Ngân hàng BIDV (chí nhanh Hà Nội) cho Chủ đầu tư Công ty phát triển nhà và Đô thị (HUD)

Tổng giới hạn cấp bảo lãnh tối đa: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Bảo lãnh Đông Tăng Long Hưng Gia

Bảo lãnh ngân hàng cho Đông Tăng Long Hưng Gia - 1

Bảo lãnh Đông Tăng Long Hưng Gia

Bảo lãnh ngân hàng cho Đông Tăng Long Hưng Gia - 2

Bảo lãnh Đông Tăng Long Hưng Gia

Bảo lãnh ngân hàng cho Đông Tăng Long Hưng Gia - 3

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét