Đánh giá tác động môi trường dự án căn hộ Eaton Park

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CĂN HỘ EATON PARK

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khu nhà ở Tâm Lực" (dự án Eaton Park) có quy mô 2000 căn hộ đã được thực hiện đầy đủ vào tháng 4 năm 2022.

Sau đây là một số trang đại diện trong tổng số 330 trang trong báo cáo.

Pháp lý Eaton Park - 1

Báo cáo tác động môi trường dự án căn hộ Eaton Park - 1

Pháp lý Eaton Park - 2

Báo cáo tác động môi trường dự án căn hộ Eaton Park - 2

Pháp lý Eaton Park - 3

Báo cáo tác động môi trường dự án căn hộ Eaton Park - 3

Pháp lý Eaton Park - 4

Báo cáo tác động môi trường dự án căn hộ Eaton Park - 4

Chuyên mục: ,

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét