Tiến độ Căn hộ Vũng Tàu Centre Point 09/7/2023

Tiến độ xây dựng Căn hộ Vũng Tàu Centre Point 10/7/2023

Căn hộ Vũng Tàu Centre Point (Tên gọi khác: Chí Linh Center) đã đổ sàn tầng 17, đang hoàng thành các tường chịu lực tầng 17.

Vũng Tàu Centre Point


Hãy cùng tham quan thực tế công trình xây dựng dự án căn hộ Vung Tàu Centre Point.

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét