Tiến độ Căn hộ Vũng Tàu Centre Point 20/6/2023

Tiến độ xây dựng Căn hộ Vũng Tàu Centre Point 20/6/2023

Căn hộ Vũng Tàu Centre Point (Tên gọi khác: Chí Linh Center) đã triển khai thi công xong coffa, cốt thép, cáp dự ứng lực, hệ thống chờ M&E cho sàn tầng 16.

Hãy cùng ngắm nhìn hoàng hôn và mình minh tuyệt đep tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point.

Tiến độ xây dựng Vũng Tàu Centre Point

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Centre Point 20/6/2023 - 1

Tiến độ xây dựng Vũng Tàu Centre Point

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Centre Point 20/6/2023 - 2

Tiến độ xây dựng Vũng Tàu Centre Point

Tiến độ xây dựng căn hộ Vũng Tàu Centre Point 20/6/2023 - 3

Bình minh tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point

Bình minh tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point -1

Bình minh tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point

Bình minh tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point -2

Hoàng hôn tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point

Hoàng hôn tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point -1

Hoàng hôn tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point

Hoàng hôn tại căn hộ Vũng Tàu Centre Point -1

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét