TP.HCM dự kiến tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 lên 1 lần

Theo UBND TP.HCM, việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên 1 lần so với năm 2022 chỉ ảnh hưởng nhất định đến người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức

Đầu tháng 12, UBND TP.HCM đã có tờ trình HĐND TP xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 trên địa bàn TP. Theo đó, TP dự kiến sẽ tăng hệ số K lên 1 lần so với năm 2022.

Theo UBND TP, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên TP vẫn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất liên tục trong ba năm 2020, 2021, 2022. Theo đó, hệ số K tương ứng từ 1,5 - 2,5 lần so với bảng giá đất tùy theo nhóm và khu vực. Trong khi đó, giá đất trên thị trường liên tục biến động theo chiều hướng tăng trong suốt thời gian qua.

Tăng giá đất tphcm

TP Thủ Đức trước đây thuộc khu vực 3 (khi chưa sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức), nay được xếp vào khu vực 2 trong bảng giá đất

UBND TP nhận định, đến nay tuy vẫn còn khó khăn nhất định nhưng dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế đã hồi phục và tăng trưởng tích cực hơn. Do vậy, TP dự kiến sẽ tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2023. Trong nội dung thông tin đến báo chí, TP cho biết, quá trình dự thảo văn bản đã lấy ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan tổ chức theo quy định.

"Đa số ý kiến đề xuất mức tăng từ 1,0 - 3,0, một số ý kiến đề xuất mức 0,5. Qua xem xét đánh giá tác động nhiều mặt, UBND TP dự kiến sẽ quy định hệ số K năm 2023 tăng 1.0 so với năm 2022 (tương ứng hệ số từ 2,5 - 3,5 lần so với bảng giá đất)", UBND TP nêu quan điểm.

Số liệu thống kê dữ liệu giá đất đã định giá theo giá thị trường và dữ liệu thị trường xây dựng bảng giá đất 2022 - 2024 do các cơ quan chức năng thu thập thì mức giá áp dụng theo hệ số quy định của năm 2022 đang ở mức từ khoảng 10,5 đến 35,7% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường.

Theo tính toán của UBND TP, nếu hệ số K tăng lên 1,0 thì mức giá theo hệ số sẽ ở mức từ 18% đến 50% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường (tỷ lệ tùy theo khu vực, mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất).

Đặt trong sự so sánh với hệ số K để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có thu hồi đất trên địa bàn TP thì hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường đất ở mức từ 4-15 lần so với bảng giá đất. Trong khi đó, hệ số K dự kiến ban hành áp dụng trong năm 2023 theo UBND TP mặc dù có tăng nhưng chỉ ở mức hệ số 2,5 - 3,5 lần.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng khi điều chỉnh tăng giá đất, UBND TP cho rằng việc điều chỉnh tăng hệ số K không ảnh hưởng đến không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức mà chỉ ảnh hưởng đối với hộ gia đình, cá nhân có phần diện tích đất vượt hạn mức theo quy định.

Đối với trường hợp thuê đất hoặc giao đất không qua đấu giá có giá (theo bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên thì nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định thông qua việc thẩm định giá đất cụ thể theo giá thị trường, không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Đối với các trường hợp khu đất có giá dưới 30 tỷ đồng thì mới áp dụng bảng giá đất nhưng TP cho rằng khi áp dụng hệ số K năm 2023 thì cũng thấp hơn rất nhiều lần so với việc xác định giá đất theo giá thị trường.

"Việc dự kiến tăng hệ số K năm 2023 lên 1,0 lần so với hệ số K năm 2022 có ảnh hưởng gián tiếp nhưng không đáng kể đối với doanh nghiệp và thị trường bất động sản cũng như không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế, xã hội của TP", UBND TP.HCM nêu.

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét