Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Chung cư Chí Linh Center

Thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với Chung cư Chí Linh Center

Sở Xây dựng nhân được văn bản số 22/DIC Group ngày 13/02/2023 của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đề nghị chấp thuận được bán nhà ở hình thành trong tương lai các căn hộ tại Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông báo đủ điều kiện bán nhà Chí Linh Center 1

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với chung cư Chí Linh Center -1

Thông báo đủ điều kiện bán nhà Chí Linh Center 2

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với chung cư Chí Linh Center -2

Thông báo đủ điều kiện bán nhà Chí Linh Center 3

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với chung cư Chí Linh Center - 3

Thông báo đủ điều kiện bán nhà Chí Linh Center 4

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với chung cư Chí Linh Center -4

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét